POLITYKA PRYWATNOŚCI CATERINGU DIETETYCZNEGO
Restauracja PIĄTE PIĘTRO

 

 1. Wiadomości ogólne

Poprzez nasz Catering Dietetyczny chcemy zapewnić Ci jak najlepsze doświadczenia, aby poprzez wyrobienie dobrych nawyków żywieniowych poczuł się lepiej we własnym ciele.

Bardzo ważne są również dla nas Twoja prywatność i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. W sposób przejrzysty przedstawiamy i objaśniamy zasady przetwarzania Twoich danych osobowych , a także podajemy sposoby kontrolowania i określania preferencji, jakie masz do dyspozycji, udostępniając swoje dane osobowe, zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz poniżej.

 

 1. Cele Polityki Prywatności

W naszej Polityce Prywatności zostały określone najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, które mają zastosowanie do wszystkich usług powiązanych z Cateringiem Dietetycznym. Świadczenie usług, zgodnie z Regulaminem Cateringu, może stanowić samodzielną podstawę przetwarzania Twoich danych osobowych, bez potrzeby uzyskiwania od Ciebie odrębnej zgody. Możemy opracowywać nowe lub oferować dodatkowe Usługi. Jeśli wprowadzenie nowych lub dodatkowych usług spowoduje zmianę sposobu, w jaki gromadzimy lub przetwarzamy Twoje dane osobowe, przekażemy Tobie dodatkowe informacje, warunki lub zasady. O ile nie określono inaczej, wprowadzane nowe lub dodatkowe usługi będą podlegać postanowieniom Polityki Prywatności.

 Celem Polityki Prywatności jest:

 • przekazanie Wam kto jest administratorem Twoich danych osobowych;
 • przedstawienie na jakiej podstawie dane osobowe są przetwarzane i w jakim celu;
 • udzielenie informacji o odbiorcach Twoich danych osobowych i czy dane osobowe przekazywane są poza EOG (w szczególności poza Unię Europejską);
 • wskazanie realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesów;
 • podanie okresu przez jaki Twoje dane osobowe będą przechowywane;
 • wyjaśnienie Twoich praw w odniesieniu do gromadzonych przez nas danych
  osobowych oraz sposobu, w jaki chronimy Twoją prywatność;
 • poinformowanie o celach przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików Cookies na Twoim urządzeniu końcowym.

 

 

 1. Prawa Klienta

Stosujemy się do wymogów obowiązując w Unii Europejskiej dot.ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych („RODO”). W związku z tym wprowadziliśmy i stosujemy dodatkowe mechanizmy ochrony oraz kontroli przejrzystości i dostępu oraz realizujemy Twoje prawa, zgodnie z RODO:

 • prawo dostępu do danych osobowych
 • prawo do sprostowania danych osobowych
 • prawo do usunięcia danych osobowych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 • prawo do przenoszenia danych osobowych
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

 1. Gromadzenie danych osobowych naszych Klientów
 • kiedy składasz zamówienie na catering dietetyczny
 • kiedy trwa realizacja zamówienia
 • kiedy piszesz do nas wiadomość e-mail
 • kiedy zgadzasz się na przesyłanie informacji handlowych
 • kiedy zgadzasz się na instalację plików Cookies

 

 1. Cel przetwarzania danych

Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

 • wykonanie umowy, świadczenia dla Was Usług
 • kontaktu z Wami
 • rozliczenia płatności
 • pliki Cookies

 

 

 1. Przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych innym podmiotom

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez firmy, z którymi współpracujemy w celu zapewnienia naszych usług (cateringu dietetycznego). Są to firmy dostarczające oprogramowanie (Pix Lab), IT (Master Life/ OK 360) oraz pośrednicy płatności (np. Krajowy Integrator Płatności S.A. – platforma T-PAY)

Twoje dane możemy udostępniać organom państwowym takim jak np. Urząd Skarbowy lub inny właściwy organ, który będzie miał podstawę prawną do żądania udostępnienia i przetwarzania Twoich danych osobowych.

Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom trzecim, ani przekazywane do państw trzecich, spoza EOG (w szczególności spoza Unii Europejskiej), chyba że okaże się to niezbędne, a Użytkownik wyrazi na to zgodę lub obowiązek, albo możliwość udostępnienia danych będzie wynikała z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, prawomocnego orzeczenia sądu lub ostatecznej decyzji właściwego organu.

 

 1. Okres przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzamy tak długo, jak jest to konieczne, aby zrealizować Usługi (w szczególności dostarczyć catering dietetyczny) i rozliczyć płatności. W przypadku przetwarzania w celu komunikacji z Tobą, dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi. Dane osobowe przetwarzamy również tak długo, jak jest to uzasadnione i konieczne lub wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w celach prawnych i rachunkowych  (m.in. zgodnie z art. 74 ust. 1 i 2 Ustawy o Rachunkowości), utrzymania statystyk i danych biznesowych, udokumentowania transakcji,  zapotrzebowania klientów na rozwój oferty oraz funkcjonalności Serwisu, wywiązywania się ze zobowiązań prawnych, dochodzenia roszczeń oraz rozstrzygania konfliktów.  Po upływie okresu przetwarzania, dane osobowe zostaną trwale usunięte, albo zanonimizowane.

 1. Bezpieczeństwo danych osobowych

Naszym celem jest ochrona danych osobowych naszych użytkowników. Wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Twoje dane osobowe, jednak pamiętaj, że żaden system nigdy nie jest całkowicie bezpieczny.

 1. Pliki Cookies

Korzystamy z Plików Cookies w celu:

 • rozpoznania Twojego urządzenia oraz jego lokalizacji i odpowiedniego wyświetlenia; Serwisu, dostosowanego do Twoich indywidualnych potrzeb
 • optymalizacji i zwiększenia wydajności Usług, poprzez tworzenie anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Końcowi korzystają z Serwisu.

 

 1. Zmiany w Polityce Prywatności

Okresowo możemy zmieniać zapisy Polityki Prywatności. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian do niniejszej Polityki Prywatności powiadomimy Cię o nich w sposób wyraźny i dostosowany do okoliczności np. wysyłając Ci wiadomość e-mail. W niektórych przypadkach powiadomimy Cię z wyprzedzeniem. Dlatego też prosimy o uważne czytanie takich powiadomień.

 1. Dane kontaktowe

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prosimy o kontakt z Administratorem za pomocą formularza „Kontakt” dostępnego na naszej stronie internetowej www.olimphotel.pl lub wysłanie do nas wiadomości na adres: recepcja@olimphotel.pl

Administratorem w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz przechowywania i uzyskiwania dostępu do Twoich danych  („Administrator”), jest P.P.U. i H. Textel Sp z o.o. („zwany Administratorem”),, z siedzibą w Wejherowie, ul. Budowlanych 2, 84-200 Wejherowo. NIP 588 000 71 83, REGON 190000018

 

www.olimphotel.pl/restauracja-piate-pietro

www.facebook.com/PiatePietroWejherowo

Atrakcje w okolicy

5,4 km
Klub golfowy Sierra
2,5 km
Muzeum Piaśnickie w Wejherowie
3 km
Kalwaria Wejherowska
3,0 km
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej
18,5 km
Osada Średniowieczna Sławutowo
13,3 km
Rezerwat przyrody Pełcznica


2018 © HOTEL OLIMP BUSINESS & SPA
Projekt i wykonanie: Pixlab